Anastomosis

สถานะล่าสุด: เผยแพร่แล้ว
คำศัพท์: Anastomosis
ศัพท์บัญญัติ:
อักษรย่อ:
ความหมาย: การเชื่อมโยงกัน, เส้นเลือดฝอยประสานติดต่อ, ประสานกัน, การเชื่อมกัน
รายละเอียด:
เอกสารแหล่งที่มา: หอสมุดคณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
กลุ่ม: การแพทย์