Anasarca

สถานะล่าสุด: เผยแพร่แล้ว
คำศัพท์: Anasarca
ศัพท์บัญญัติ:
อักษรย่อ:
ความหมาย: บวมทั้งตัว, การบวมน้ำทั้งตัว, บวมทั่วไป
รายละเอียด:
เอกสารแหล่งที่มา: หอสมุดคณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
กลุ่ม: การแพทย์