Analysis, Quantitative

สถานะล่าสุด: เผยแพร่แล้ว
คำศัพท์: Analysis, Quantitative
ศัพท์บัญญัติ:
อักษรย่อ:
ความหมาย: การวิเคราะห์เชิงปริมาณ, การวิเคราะห์หาปริมาณสาร, ปริมาณวิเคราะห์, วิเคราะห์แบบปริมาณ, การวิจัยเชิงปริมาณ, การทราบจำนวนวัตถุธาตุ, การวิเคราะห์ด้านปริมาณ, การตรวจวัดเชิงปริมาณ
รายละเอียด:
เอกสารแหล่งที่มา: หอสมุดคณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
กลุ่ม: การแพทย์