Analysis, Interim

สถานะล่าสุด: เผยแพร่แล้ว
คำศัพท์: Analysis, Interim
ศัพท์บัญญัติ:
อักษรย่อ:
ความหมาย: การวิเคราะห์ข้อมูลขั้นต้น
รายละเอียด:
เอกสารแหล่งที่มา: หอสมุดคณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
กลุ่ม: การแพทย์