Anal Fissure

สถานะล่าสุด: เผยแพร่แล้ว
คำศัพท์: Anal Fissure
ศัพท์บัญญัติ:
อักษรย่อ:
ความหมาย: ขอบทวารหนักปริ, แผลที่ก้น, ทวารหนักแตกเป็นรอย
รายละเอียด:
เอกสารแหล่งที่มา: หอสมุดคณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
กลุ่ม: การแพทย์