Anabolism

สถานะล่าสุด: เผยแพร่แล้ว
คำศัพท์: Anabolism
ศัพท์บัญญัติ:
อักษรย่อ:
ความหมาย: การสร้างเสริม, ขบวนการสร้าง, ตัวสังเคราะห์, การสร้างสรร, กระบวนการสร้าง
รายละเอียด:
เอกสารแหล่งที่มา: หอสมุดคณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
กลุ่ม: การแพทย์