Amylopectin

สถานะล่าสุด: เผยแพร่แล้ว
คำศัพท์: Amylopectin
ศัพท์บัญญัติ:
อักษรย่อ:
ความหมาย: เอมิลโลเพ็กติน, อะมิโลเพคติน, อมิโลเปคติน, อะมิโลเพตติน, อมายโลเพคติค
รายละเอียด:
เอกสารแหล่งที่มา: หอสมุดคณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
กลุ่ม: การแพทย์