Amputation

สถานะล่าสุด: เผยแพร่แล้ว
คำศัพท์: Amputation
ศัพท์บัญญัติ:
อักษรย่อ:
ความหมาย: การตัดอวัยวะ, ตัดแขนขา, การตัดส่วนของแขนขา, การถูกตัดขาด, การตัดอวัยวะส่วนปลาย, ตัดส่วนที่เป็นโรคออก
รายละเอียด:
เอกสารแหล่งที่มา: หอสมุดคณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
กลุ่ม: การแพทย์