Amplitude

สถานะล่าสุด: เผยแพร่แล้ว
คำศัพท์: Amplitude
ศัพท์บัญญัติ:
อักษรย่อ:
ความหมาย: ความสูง, ความแรงเสียง, แอมพลิจูด, ความแรง, แอมพลิจูด, ความลึก, ปริมาณ, ความรุนแรง, ช่วงกว้าง, ความกว้าง
รายละเอียด:
เอกสารแหล่งที่มา: หอสมุดคณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
กลุ่ม: การแพทย์