Amnesia, Anterograde

สถานะล่าสุด: เผยแพร่แล้ว
คำศัพท์: Amnesia, Anterograde
ศัพท์บัญญัติ:
อักษรย่อ:
ความหมาย: การสูญเสียความจำแบบแผ่ไปข้างหน้า, การหลงลืมเรื่องใหม่
รายละเอียด:
เอกสารแหล่งที่มา: หอสมุดคณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
กลุ่ม: การแพทย์