Alveolus

สถานะล่าสุด: เผยแพร่แล้ว
คำศัพท์: Alveolus
ศัพท์บัญญัติ:
อักษรย่อ:
ความหมาย: ถุงลม, ถุงลมเล็ก ๆ, ถุงลม, แอ่งกระดูกที่ฟันฝังอยู่, เหงือก, ถุงเก็บน้ำนม, แอ่งกระดูกที่ฟันฝังอยู่
รายละเอียด:
เอกสารแหล่งที่มา: หอสมุดคณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
กลุ่ม: การแพทย์