Alveolitis, Fibrosing

สถานะล่าสุด: เผยแพร่แล้ว
คำศัพท์: Alveolitis, Fibrosing
ศัพท์บัญญัติ:
อักษรย่อ:
ความหมาย: ผนังถุงลมหนาขึ้น, ผนังถุงลมหนาขึ้น, ผนังถุงลมหนาขึ้น
รายละเอียด:
เอกสารแหล่งที่มา: หอสมุดคณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
กลุ่ม: การแพทย์