Alsever's Solution

สถานะล่าสุด: เผยแพร่แล้ว
คำศัพท์: Alsever's Solution
ศัพท์บัญญัติ:
อักษรย่อ:
ความหมาย: น้ำยาป้องกันการแข็งตัวของเลือด
รายละเอียด:
เอกสารแหล่งที่มา: หอสมุดคณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
กลุ่ม: การแพทย์