Allergens

สถานะล่าสุด: เผยแพร่แล้ว
คำศัพท์: Allergens
ศัพท์บัญญัติ:
อักษรย่อ:
ความหมาย: สิ่งภูมิแพ้, อัลเลอร์เจน, สารก่อภูมิแพ้, สารภูมิแพ้
รายละเอียด:
เอกสารแหล่งที่มา: หอสมุดคณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
กลุ่ม: การแพทย์