Alignment, Anatomical

สถานะล่าสุด: เผยแพร่แล้ว
คำศัพท์: Alignment, Anatomical
ศัพท์บัญญัติ:
อักษรย่อ:
ความหมาย: จัดกระดูกที่หักหรือข้อที่เคลื่อนให้กลับสู่สภาพ
รายละเอียด:
เอกสารแหล่งที่มา: หอสมุดคณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
กลุ่ม: การแพทย์