Albuminuria

สถานะล่าสุด: เผยแพร่แล้ว
คำศัพท์: Albuminuria
ศัพท์บัญญัติ:
อักษรย่อ:
ความหมาย: ปัสสาวะมีแอลบูมิน, อัลบูมินูเรีย, ไข่ขาวในปัสสาวะ, อัลบูมินในปัสสาวะ, ไข่ขาว
รายละเอียด:
เอกสารแหล่งที่มา: หอสมุดคณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
กลุ่ม: การแพทย์