Albinism

สถานะล่าสุด: เผยแพร่แล้ว
คำศัพท์: Albinism
ศัพท์บัญญัติ:
อักษรย่อ:
ความหมาย: เผือก, ภาวะ; สภาพเผือก; ลักษณะผิวเผือก; เผือก; คนเผือก
รายละเอียด:
เอกสารแหล่งที่มา: หอสมุดคณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
กลุ่ม: การแพทย์