Alarm Signal, Movement

สถานะล่าสุด: เผยแพร่แล้ว
คำศัพท์: Alarm Signal, Movement
ศัพท์บัญญัติ:
อักษรย่อ:
ความหมาย: เด็กในครรภ์ดิ้นน้อยครั้งลงจนไม่รู้สึกเด็กดิ้น, ภาวะที่ไม่ปลอดภัยเกิดขึ้นแล้ว
รายละเอียด:
เอกสารแหล่งที่มา: หอสมุดคณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
กลุ่ม: การแพทย์