Alar Nasi

สถานะล่าสุด: เผยแพร่แล้ว
คำศัพท์: Alar Nasi
ศัพท์บัญญัติ:
อักษรย่อ:
ความหมาย: ปีกจมูก, กระดูกอ่อนที่ปีกจมูกทั้ง 2 ข้าง
รายละเอียด:
เอกสารแหล่งที่มา: หอสมุดคณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
กลุ่ม: การแพทย์