Agnosia, Visual

สถานะล่าสุด: เผยแพร่แล้ว
คำศัพท์: Agnosia, Visual
ศัพท์บัญญัติ:
อักษรย่อ:
ความหมาย: จำสิ่งของที่เห็นไม่ได้, มองวัตถุที่เห็นแล้วไม่รู้ว่าเป็นอะไร, แอ็กโนเสียเกี่ยวกับการเห็น
รายละเอียด:
เอกสารแหล่งที่มา: หอสมุดคณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
กลุ่ม: การแพทย์