Agnosia

สถานะล่าสุด: เผยแพร่แล้ว
คำศัพท์: Agnosia
ศัพท์บัญญัติ:
อักษรย่อ:
ความหมาย: อาการมองเห็นสิ่งของแต่ไม่รู้จักสิ่งของที่เห็น, แอ็กโนเสีย
รายละเอียด:
เอกสารแหล่งที่มา: หอสมุดคณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
กลุ่ม: การแพทย์