Aging

สถานะล่าสุด: เผยแพร่แล้ว
คำศัพท์: Aging
ศัพท์บัญญัติ:
อักษรย่อ:
ความหมาย: วัยชรา, ความชรา, การบ่ม, ความแก่, การแก่ตัวลง, การแก่ตัว
รายละเอียด:
เอกสารแหล่งที่มา: หอสมุดคณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
กลุ่ม: การแพทย์