Awareness

สถานะล่าสุด: เผยแพร่แล้ว
คำศัพท์: Awareness
ศัพท์บัญญัติ: ความตระหนัก
อักษรย่อ:
ความหมาย: ความตระหนัก
รายละเอียด:
เอกสารแหล่งที่มา: ไม่ระบุ
กลุ่ม: TU Subject Heading