Auxin

สถานะล่าสุด: เผยแพร่แล้ว
คำศัพท์: Auxin
ศัพท์บัญญัติ: อ๊อกซิน
อักษรย่อ:
ความหมาย: อ๊อกซิน
รายละเอียด:
เอกสารแหล่งที่มา: ไม่ระบุ
กลุ่ม: TU Subject Heading