Autopsy

สถานะล่าสุด: เผยแพร่แล้ว
คำศัพท์: Autopsy
ศัพท์บัญญัติ: การตรวจศพ
อักษรย่อ:
ความหมาย: การตรวจศพ
รายละเอียด:
เอกสารแหล่งที่มา: ไม่ระบุ
กลุ่ม: TU Subject Heading