Automobile racing drivers

สถานะล่าสุด: เผยแพร่แล้ว
คำศัพท์: Automobile racing drivers
ศัพท์บัญญัติ: นักขับรถแข่ง
อักษรย่อ:
ความหมาย: นักขับรถแข่ง
รายละเอียด:
เอกสารแหล่งที่มา: ไม่ระบุ
กลุ่ม: TU Subject Heading