Automation

สถานะล่าสุด: เผยแพร่แล้ว
คำศัพท์: Automation
ศัพท์บัญญัติ: การใช้เครื่องจักรกลอัตโนมัติ
อักษรย่อ:
ความหมาย: การใช้เครื่องจักรกลอัตโนมัติ
รายละเอียด:
เอกสารแหล่งที่มา: ไม่ระบุ
กลุ่ม: TU Subject Heading