Automatic control

สถานะล่าสุด: เผยแพร่แล้ว
คำศัพท์: Automatic control
ศัพท์บัญญัติ: การควบคุมอัตโนมัติ
อักษรย่อ:
ความหมาย: การควบคุมอัตโนมัติ
รายละเอียด:
เอกสารแหล่งที่มา: ไม่ระบุ
กลุ่ม: TU Subject Heading