Autographs

สถานะล่าสุด: เผยแพร่แล้ว
คำศัพท์: Autographs
ศัพท์บัญญัติ: ลายมือเขียน
อักษรย่อ:
ความหมาย: ลายมือเขียน
รายละเอียด:
เอกสารแหล่งที่มา: ไม่ระบุ
กลุ่ม: TU Subject Heading