AutoCAD

สถานะล่าสุด: เผยแพร่แล้ว
คำศัพท์: AutoCAD
ศัพท์บัญญัติ: ออโตแคด
อักษรย่อ:
ความหมาย: ออโตแคด
รายละเอียด:
เอกสารแหล่งที่มา: ไม่ระบุ
กลุ่ม: TU Subject Heading