Autobiographical fiction

สถานะล่าสุด: เผยแพร่แล้ว
คำศัพท์: Autobiographical fiction
ศัพท์บัญญัติ: นวนิยายอัตชีวประวัติ
อักษรย่อ:
ความหมาย: นวนิยายอัตชีวประวัติ
รายละเอียด:
เอกสารแหล่งที่มา: ไม่ระบุ
กลุ่ม: TU Subject Heading