Authors and publishers

สถานะล่าสุด: เผยแพร่แล้ว
คำศัพท์: Authors and publishers
ศัพท์บัญญัติ: นักประพันธ์กับสำนักพิมพ์
อักษรย่อ:
ความหมาย: นักประพันธ์กับสำนักพิมพ์
รายละเอียด:
เอกสารแหล่งที่มา: ไม่ระบุ
กลุ่ม: TU Subject Heading