Authoring programs

สถานะล่าสุด: เผยแพร่แล้ว
คำศัพท์: Authoring programs
ศัพท์บัญญัติ: โปรแกรมใช้สร้าง
อักษรย่อ:
ความหมาย: โปรแกรมใช้สร้าง
รายละเอียด:
เอกสารแหล่งที่มา: ไม่ระบุ
กลุ่ม: TU Subject Heading