Auditors

สถานะล่าสุด: เผยแพร่แล้ว
คำศัพท์: Auditors
ศัพท์บัญญัติ: ผู้สอบบัญชี
อักษรย่อ:
ความหมาย: ผู้สอบบัญชี
รายละเอียด:
เอกสารแหล่งที่มา: ไม่ระบุ
กลุ่ม: TU Subject Heading