Auditoriums

สถานะล่าสุด: เผยแพร่แล้ว
คำศัพท์: Auditoriums
ศัพท์บัญญัติ: อาคารชุมนุม
อักษรย่อ:
ความหมาย: อาคารชุมนุม
รายละเอียด:
เอกสารแหล่งที่มา: ไม่ระบุ
กลุ่ม: TU Subject Heading