Audiometry

สถานะล่าสุด: เผยแพร่แล้ว
คำศัพท์: Audiometry
ศัพท์บัญญัติ: การวัดสมรรถภาพการได้ยิน
อักษรย่อ:
ความหมาย: การวัดสมรรถภาพการได้ยิน
รายละเอียด:
เอกสารแหล่งที่มา: ไม่ระบุ
กลุ่ม: TU Subject Heading