Audiobooks

สถานะล่าสุด: เผยแพร่แล้ว
คำศัพท์: Audiobooks
ศัพท์บัญญัติ: หนังสือมีเสียง
อักษรย่อ:
ความหมาย: หนังสือมีเสียง
รายละเอียด:
เอกสารแหล่งที่มา: ไม่ระบุ
กลุ่ม: TU Subject Heading