Atrium buildings

สถานะล่าสุด: เผยแพร่แล้ว
คำศัพท์: Atrium buildings
ศัพท์บัญญัติ: อาคารแบบโถง
อักษรย่อ:
ความหมาย: อาคารแบบโถง
รายละเอียด:
เอกสารแหล่งที่มา: ไม่ระบุ
กลุ่ม: TU Subject Heading