Atomic absorption spectroscopy

สถานะล่าสุด: เผยแพร่แล้ว
คำศัพท์: Atomic absorption spectroscopy
ศัพท์บัญญัติ: อะตอมมิก แอบซอร์ปชัน สเปกโตรสโคปี
อักษรย่อ:
ความหมาย: อะตอมมิก แอบซอร์ปชัน สเปกโตรสโคปี
รายละเอียด:
เอกสารแหล่งที่มา: ไม่ระบุ
กลุ่ม: TU Subject Heading