Atmospheric sulphur dioxide

สถานะล่าสุด: เผยแพร่แล้ว
คำศัพท์: Atmospheric sulphur dioxide
ศัพท์บัญญัติ: ซัลเฟอร์ ไดออกไซด์ในบรรยากาศ
อักษรย่อ:
ความหมาย: ซัลเฟอร์ ไดออกไซด์ในบรรยากาศ
รายละเอียด:
เอกสารแหล่งที่มา: ไม่ระบุ
กลุ่ม: TU Subject Heading