Athletes

สถานะล่าสุด: เผยแพร่แล้ว
คำศัพท์: Athletes
ศัพท์บัญญัติ: นักกีฬา
อักษรย่อ:
ความหมาย: นักกีฬา
รายละเอียด:
เอกสารแหล่งที่มา: ไม่ระบุ
กลุ่ม: TU Subject Heading