Asynchronous transfer mode

สถานะล่าสุด: เผยแพร่แล้ว
คำศัพท์: Asynchronous transfer mode
ศัพท์บัญญัติ: การถ่ายโอนข้อมูลแบบอะซิงโคนัส
อักษรย่อ:
ความหมาย: การถ่ายโอนข้อมูลแบบอะซิงโคนัส
รายละเอียด:
เอกสารแหล่งที่มา: ไม่ระบุ
กลุ่ม: TU Subject Heading