Assignments

สถานะล่าสุด: เผยแพร่แล้ว
คำศัพท์: Assignments
ศัพท์บัญญัติ: การโอนสิทธิ
อักษรย่อ:
ความหมาย: การโอนสิทธิ
รายละเอียด:
เอกสารแหล่งที่มา: ไม่ระบุ
กลุ่ม: TU Subject Heading