Asset-liability management

สถานะล่าสุด: เผยแพร่แล้ว
คำศัพท์: Asset-liability management
ศัพท์บัญญัติ: การจัดการสินทรัพย์-หนี้สิน
อักษรย่อ:
ความหมาย: การจัดการสินทรัพย์-หนี้สิน
รายละเอียด:
เอกสารแหล่งที่มา: ไม่ระบุ
กลุ่ม: TU Subject Heading