Assembly-line methods

สถานะล่าสุด: เผยแพร่แล้ว
คำศัพท์: Assembly-line methods
ศัพท์บัญญัติ: วิธีการสายการผลิต
อักษรย่อ:
ความหมาย: วิธีการสายการผลิต
รายละเอียด:
เอกสารแหล่งที่มา: ไม่ระบุ
กลุ่ม: TU Subject Heading