Aspirin

สถานะล่าสุด: เผยแพร่แล้ว
คำศัพท์: Aspirin
ศัพท์บัญญัติ: แอสไพริน
อักษรย่อ:
ความหมาย: แอสไพริน
รายละเอียด:
เอกสารแหล่งที่มา: ไม่ระบุ
กลุ่ม: TU Subject Heading