Asphalt-rubber

สถานะล่าสุด: เผยแพร่แล้ว
คำศัพท์: Asphalt-rubber
ศัพท์บัญญัติ: แอสฟัสต์-รับเบอร์
อักษรย่อ:
ความหมาย: แอสฟัสต์-รับเบอร์
รายละเอียด:
เอกสารแหล่งที่มา: ไม่ระบุ
กลุ่ม: TU Subject Heading