Aspergillus flavus

สถานะล่าสุด: เผยแพร่แล้ว
คำศัพท์: Aspergillus flavus
ศัพท์บัญญัติ: แอสเพอร์จิลลัส ฟลาวัส
อักษรย่อ:
ความหมาย: แอสเพอร์จิลลัส ฟลาวัส
รายละเอียด:
เอกสารแหล่งที่มา: ไม่ระบุ
กลุ่ม: TU Subject Heading