Asparagus

สถานะล่าสุด: เผยแพร่แล้ว
คำศัพท์: Asparagus
ศัพท์บัญญัติ: หน่อไม้ฝรั่ง
อักษรย่อ:
ความหมาย: หน่อไม้ฝรั่ง
รายละเอียด:
เอกสารแหล่งที่มา: ไม่ระบุ
กลุ่ม: TU Subject Heading