Asian games

สถานะล่าสุด: เผยแพร่แล้ว
คำศัพท์: Asian games
ศัพท์บัญญัติ: การแข่งขันกีฬาเอเชียนเกมส์
อักษรย่อ:
ความหมาย: การแข่งขันกีฬาเอเชียนเกมส์
รายละเอียด:
เอกสารแหล่งที่มา: ไม่ระบุ
กลุ่ม: TU Subject Heading